* Les quatre premiers califes, également appelés Rashiduns (632 - 661)
* Califat omeyyade (661 - 750)
* Califat abbasside d'Irak (750 - 1258)

* Califat omeyyade de Cordoue (756 - 1031)
* Califat fatimide (910 - 1171)
* Califat abbasside du Caire (1262 - 1517)
* Califat ottoman de Turquie (1517 - 1924)