جمعية الستار الثقافية للمسرح و التلفزيون و السينما لولاية جيجل، الجزائر.

Association sitar culturelle pour le thtre, la tlvision et le cinma de la wilaya de jijel.Algrie

Cite Ouled Aissa Jijel 18000.Algrie,
Tl. : +213.034.58.01.17
Mob. : +213.0540.61.29.24
Fax : +213.034.58.01.17
E-mail : associationsitar@gmail.com
Visitez le site web / http://associationsitar.blogspot.com/
https://www.facebook.com/SitarJijel