• Generic Smilies
 • :euukoi!:
  Euukoi!
  Euukoi!
 • :minilogo_algeria:
  Minilogo Algeria
  Minilogo Algeria
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :plus1:
  Plus1
  Plus1
 • :bav:
  Bav
  Bav
 • :icon_redface:
  Icon Redface
  Icon Redface
 • :anim_super:
  Anim Super
  Anim Super
 • :arf:
  Arf
  Arf
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :icon_eek:
  Icon Eek
  Icon Eek
 • :salut-timide:
  Salut Timide
  Salut Timide
 • :voile:
  Voile
  Voile
 • :eusa_whistle:
  Eusa Whistle
  Eusa Whistle
 • :merci:
  Merci
  Merci
 • :hum:
  Hum
  Hum
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :arrogant:
  Arrogant
  Arrogant
 • :icon_razz:
  Icon Razz
  Icon Razz
 • :anim_jumproll:
  Anim Jumproll
  Anim Jumproll
 • :anniv:
  Anniv
  Anniv
 • :)
  Smile
  Smile
 • :icon_cry:
  Icon Cry
  Icon Cry
 • :pleure:
  Pleure
  Pleure
 • :tss:
  Tss
  Tss
 • :eusa_shifty:
  Eusa Shifty
  Eusa Shifty
 • :mai_oui:
  Mai Oui
  Mai Oui
 • :fouet:
  Fouet
  Fouet
 • :patop:
  Patop
  Patop
 • :61:
  61
  61
 • :icon_question:
  Icon Question
  Icon Question
 • :anim_drunk:
  Anim Drunk
  Anim Drunk
 • :anim_rasta:
  Anim Rasta
  Anim Rasta
 • :icon_cool:
  Icon Cool
  Icon Cool
 • :penseur:
  Penseur
  Penseur
 • :toutseul:
  Toutseul
  Toutseul
 • :eusa_pray:
  Eusa Pray
  Eusa Pray
 • :mahboul:
  Mahboul
  Mahboul
 • :epee:
  Epee
  Epee
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :1v:
  1v
  1v
 • :icon_neutral:
  Icon Neutral
  Icon Neutral
 • :anim_dead:
  Anim Dead
  Anim Dead
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :icon_confused:
  Icon Confused
  Icon Confused
 • :partir:
  Partir
  Partir
 • :S_Je_sors:
  S Je Sors
  S Je Sors
 • :eusa_eh:
  Eusa Eh
  Eusa Eh
 • :affraid:
  Affraid
  Affraid
 • :discours:
  Discours
  Discours
 • :icon_smoke:
  Icon Smoke
  Icon Smoke
 • :(
  Frown
  Frown
 • :icon_mrgreen:
  Icon Mrgreen
  Icon Mrgreen
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :mogo:
  Mogo
  Mogo
 • :icon_biggrin:
  Icon Biggrin
  Icon Biggrin
 • :pancartedz:
  Pancartedz
  Pancartedz
 • :skn:
  Skn
  Skn
 • :eusa_dance:
  Eusa Dance
  Eusa Dance
 • :icon_wink:
  Icon Wink
  Icon Wink
 • :dieu:
  Dieu
  Dieu
 • :icon_rr:
  Icon Rr
  Icon Rr
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :icon_mad:
  Icon Mad
  Icon Mad
 • :vu:
  Vu
  Vu
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :icon_arrow:
  Icon Arrow
  Icon Arrow
 • :nonono:
  Nonono
  Nonono
 • :searchpan:
  Searchpan
  Searchpan
 • :eusa_boohoo:
  Eusa Boohoo
  Eusa Boohoo
 • :icon_twisted:
  Icon Twisted
  Icon Twisted
 • :daccord:
  Daccord
  Daccord
 • :hs:
  Hs
  Hs
 • :icon_lol:
  Icon Lol
  Icon Lol
 • :up:
  Up
  Up
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :grrrr:
  Grrrr
  Grrrr
 • :non non:
  Non Non
  Non Non
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :Smiley-chinois:
  Smiley Chinois
  Smiley Chinois
 • :eek2:
  Eek2
  Eek2
 • :icon_surprised:
  Icon Surprised
  Icon Surprised
 • :calimero:
  Calimero
  Calimero
 • :helpsos:
  Helpsos
  Helpsos
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :icon_idea:
  Icon Idea
  Icon Idea
 • :toz:
  Toz
  Toz
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :greve:
  Greve
  Greve
 • :nahess:
  Nahess
  Nahess
 • :pascompris:
  Pascompris
  Pascompris
 • :icon_mad2:
  Icon Mad2
  Icon Mad2
 • :cognelimur:
  Cognelimur
  Cognelimur
 • :icon_smile:
  Icon Smile
  Icon Smile
 • :Bave:
  Bave
  Bave
 • :foot:
  Foot
  Foot
 • :icon_frown:
  Icon Frown
  Icon Frown
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :good:
  Good
  Good
 • :moutdahk:
  Moutdahk
  Moutdahk
 • :papy:
  Papy
  Papy
 • :icon_clown:
  Icon Clown
  Icon Clown
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :icon_sad:
  Icon Sad
  Icon Sad
 • :banned:
  Banned
  Banned
 • :Faim01:
  Faim01
  Faim01
 • :icon_exclaim:
  Icon Exclaim
  Icon Exclaim
 • :smilyaplodis:
  Smilyaplodis
  Smilyaplodis
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :fumer:
  Fumer
  Fumer
 • :morderire:
  Morderire
  Morderire
 • :nana:
  Nana
  Nana
 • :suspect:
  Suspect
  Suspect
 • :cartonnes:
  Cartonnes
  Cartonnes
 • :icon_rolleyes:
  Icon Rolleyes
  Icon Rolleyes
 • :anim_verysurprised:
  Anim Verysurprised
  Anim Verysurprised
 • :chapeau:
  Chapeau
  Chapeau
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :icon_evil:
  Icon Evil
  Icon Evil
 • :selecto:
  Selecto
  Selecto
 • :doofywave:
  Doofywave
  Doofywave
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!